DO söker erfarna utredare

Ansökan senast 23 januari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker erfarna utredare som kan bidra i uppbyggnaden av myndighetens analysenhet.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Analysenheten

Analysenheten är en relativt ny enhet som ska bidra med expertis i analys- och metodfrågor till myndighetens ledning och övriga verksamhet. Enheten ansvarar för att tillsyns-, utvecklings- och vägledningsinsatser och annan verksamhet i myndigheten är kunskapsbaserad. Det innebär att enheten följer vad som händer inom för DO relevanta samhällsområden genom en uppdaterad omvärldsbevakning och -analys. Enheten utvecklar och implementerar metoder och arbetssätt som är ändamålsenliga för verksamheten och som även kan vara till nytta externt. I enhetens uppdrag ingår också att sammanställa, analysera och sprida myndighetens egna resultat och slutsatser.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med att ta fram och utveckla utredningsmetoder och stödja tillämpningen av dessa i myndighetens verksamhet. Du kommer också att omvärldsbevaka, göra kunskapssammanställningar och ta fram både övergripande analyser inom myndighetens ansvarsområden och analyser i specifika frågor av strategisk karaktär. I arbetsuppgifterna ingår också att beställa och leda forsknings- och utredningsuppdrag som genomförs av extern part. Du har både längre och kortare analysuppdrag och i arbetsuppgifterna ingår både att leda projekt och att delta i projekt som leds av andra. Du kommer också att delta i andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • samhällsvetenskaplig högskolexamen eller motsvarande som DO bedömer som likvärdig
 • gedigen erfarenhet av att utveckla och driva analys- och metodfrågor på övergripande och strategisk nivå
 • fördjupad kunskap och erfarenhet av att arbeta med vetenskapliga metoder, gärna med både kvalitativ och kvantitativ inriktning
 • erfarenhet av att ge brett kvalificerat stöd, genom exempelvis kvalitetssäkring i analys- och metodfrågor
 • erfarenhet av projektledning eller annat samordningsansvar
 • goda kunskaper i MS Officepaket.

Du ska ha förmåga att

 • analysera komplexa frågor och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov
 • självständigt strukturera arbetet samt driva och slutföra arbetsuppgifter
 • samarbeta i grupp och skapa goda relationer
 • inge förtroende och vara lyhörd och prestigelös
 • vara flexibel och kunna arbeta med flera olika arbetsuppgifter parallellt
 • uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • möta andra människor med respekt.

Meriterande

 • erfarenhet av att arbeta med implementering av systematiska arbetssätt, metoder och modeller, till exempel genom utbildning
 • erfarenhet av att beställa och leda forsknings- och/eller utredningsuppdrag som genomförs av extern part
 • erfarenhet av arbete i annan tillsynsmyndighet eller myndighet med utvärderingsuppdrag
 • erfarenhet av att genomföra analyser inom ett eller flera av samhällsområdena arbetsmarknad, socialtjänst och varor och tjänster; framförallt bostadsmarknad
 • erfarenhet av arbete med diskrimineringsfrågor.

Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid förmågekraven. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.

Kontakt

Kontaktperson är analyschef Charlotte Johansson eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Laine Nõu Englesson för Saco och Phuong Huynh för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 23 januari 2017 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2016/450.