DO söker en assistent med utredarbakgrund till analysenheten

Referensnummer LED 2017/57

Ansökan senast 19 februari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en enhetsassistent med kunskap i utredningsmetodik som kan bidra i utvecklingen av myndighetens analysenhet. DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

Analysenheten

Analysenheten är en relativt ny enhet som ska bidra med expertis i analys- och metodfrågor till myndighetens ledning och övriga verksamhet. Enheten ansvarar för att tillsyns-, utvecklings- och vägledningsinsatser och annan verksamhet i myndigheten är kunskapsbaserad. Det innebär att enheten följer vad som händer inom för DO relevanta samhällsområden genom en uppdaterad omvärldsbevakning och -analys. Enheten utvecklar och implementerar metoder och arbetssätt som är ändamålsenliga för verksamheten och som även kan vara till nytta externt. I enhetens uppdrag ingår också att sammanställa, analysera och sprida myndighetens egna resultat och slutsatser.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som enhetsassistent kommer du att vara ett stöd till chef och kollegor genom att bistå i planering och uppföljning av enhetens arbete. Du ansvarar för att utveckla och effektivisera administrativa processer och rutiner inom enheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att språkgranska, ta fram avtal, göra inköp, hantera fakturor och sköta mötes- och konferensadministration. Du kommer även att assistera i enhetens löpande arbete med till exempel databearbetning, analyser och metodutveckling. I rollen kan även ingå att fungera som assistent i projekt som enheten driver.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning
 • minst ett års erfarenhet av arbete med liknande administrativa uppgifter och/eller utredning
 • kunskap i utredningsmetodik, gärna med både kvantitativ och kvalitativ inriktning
 • mycket goda kunskaper i MS Officepaket (särskilt Word och Excel).

Du ska ha förmåga att

 • ge god service och stöd
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • vara lösningsinriktad och prestigelös
 • vara strukturerad och noggrann i ditt arbete
 • arbeta med flera olika arbetsuppgifter parallellt och kunna prioritera bland dem
 • uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • möta andra människor med respekt.

Meriterande

 • erfarenhet av arbete i systemen Qlick View, W3D3 och Visma
 • erfarenhet av arbete i SPSS, Envivo eller motsvarande kvantitativa och/eller kvalitativa databearbetningsprogram
 • erfarenhet av arbete i tillsynsmyndighet eller myndighet med utvärderingsuppdrag
 • kunskap i diskrimineringsfrågor.

Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid förmågekraven.

Anställningsform 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Ansökan och kontakt

Kontaktperson är analyschef Charlotte Johansson eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Laine Nõu Englesson för Saco och Phuong Huynh för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 19 februari till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2017/57.