Jobba hos oss

Vill du vara med och göra skillnad? Vi är drygt 100 anställda som arbetar mot samma mål - ett samhälle fritt från diskriminering. Hos oss jobbar framförallt jurister, samhällsvetare, kommunikatörer och administratörer. Här får du möta några av våra jurister.

Att jobba som jurist

DO var alltid drömjobbet!

bild på Carolina Stevenius - jurist på DO

Carolina Stiwenius har arbetat som jurist på DO sedan 2013. 

bild på Zdravka Zulj - jurist på DO

Zdravka Zulj

Det bästa med mitt jobb, och som gör mig glad inför att komma till jobbet varje dag, är mina fantastiska och kunniga kollegor. Det är högt i tak och finns utrymme för olika personligheter.

Utbildning: Jur. kand. vid Lunds universitet, utbytesstudier vid European Law School i Maastricht, praktiserade på Maastricht Graduate School of Governance.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Tingsmeritering vid Ystads tingsrätt, biträdande jurist vid Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö.

Arbetsuppgifter på DO: Jurist och utredare på Rättsenhet arbetsliv. Utreder anmälningar om diskriminering i arbetslivet. Medverkar i projekt inom inriktning samhällsområde arbetsliv. Håller föreläsningar för exempelvis fackförbund.

bild på Julia DeMarinis Giddings - jurist på DO

Julia DeMarinis Giddings

”Det känns oerhört bra att vara en del av denna viktiga samhällsaktör och arbeta aktivt för att främja likabehandling i Sverige idag.”

Utbildning: Jur. kand. vid Uppsala universitet och vid Katholieke Universiteit i Leuven, fristående kurser i statsvetenskap och filosofi vid Stockholms universitet och kurser i franska vid Université Paris-Sorbonne, praktik vid EU Kommissionens FN-delegation i New York. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Biträdande jurist vid advokatfirman Nilsson & Co i Stockholm, notarietjänstgöring vid Linköpings tingsrätt, advokat och biträdande jurist vid Hamilton advokatbyrå, europeisk arbetsrättsjurist vid Nasdaq.

Arbetsuppgifter på DO: Processförare på processenheten. Företräder DO som ombud i domstolsförhandlingar i diskrimineringsärenden. 

Patricia Rivas, fotografi

Patricia Isakson Rivas

”Mitt arbete på DO med tillsyn av olika samhällsaktörer är givande för mig eftersom jag känner att jag kan bidra till att minska diskrimineringen i samhället och på så sätt skapa en positiv samhällsförändring.”

Utbildning: Juris licenciatprogrammet vid Chiles universitet, praktik vid statens rättshjälpskontor i Santiago, juris licenciatprogrammet vid Salamancas Universitet i Spanien, masterutbildning i EU-studier från Salamancas Universitet.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Anställd vid Sveriges ambassad i Bogotá, Colombia, svensk diplomat vid Sveriges ambassad i Guatemala.

Arbetsuppgifter på DO: Utredare/jurist på Rättsenhet Samhällsliv och utbildningsväsende. Arbetar med tillsyn av ärenden inom olika samhällsområden.

Tobias Sjöqvist

"I min roll arbetar jag både med upprättelse för individen och med att långsiktigt försöka förändra och driva på mot ett samhälle fritt från diskriminering."

Utbildning: Jur. kand. från Lunds Universitet med specialisering i arbetsrätt och nationalekonomi.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Utredare på Seko- Service och Kommunikationsfacket, Legal and Policy Fellow på Restaurant Opportunities Center i New York, fältforskare vid Cornell University, utredare på Migrationsverket.

Arbetsuppgifter på DO: Utredare och jurist på Rättsenheten arbetsliv. Utför tillsyn av arbetsgivare i deras arbete med aktiva åtgärder det vill säga det arbete som arbetsgivare eller utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen ska göra förebyggande i syfte att motverka diskriminering. Deltar också i forskningsprojekt för att öka myndighetens kunskapsnivå.

Hanna Wilson

På DO får jag jobba med mänskliga rättigheter samtidigt som jag gör en konkret skillnad i samhället. Diskrimineringsrätt är dessutom ett intressant och dynamiskt rättsområde."

Utbildning: Jur. kand vid Stockholms universitet inklusive praktik på utrikesdepartementet, ett års genusvetenskapsstudier vid Stockholms universitet samt utbildad fotograf.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, notarietjänst på Justitiekanslern och Stockholms tingsrätt, arbetsrättslig rådgivare på fackförbunden ST och Vision.

Arbetsuppgifter på DO: Jurist och utredare på Rättsenhet arbetsliv. Arbetar främst med tillsynsutredningar gällande diskriminering i arbetslivet och i projekt inom inriktningsområde arbetsliv. Arbetar även i DO:s upplysningstjänst och med utveckling av interna rutiner samt deltar i DO:s externa verksamhet, till exempel på arbetsmarknadsmässor.

Emmah Edström

”Det bästa med mitt jobb på DO är att jag får arbeta för ett bättre samhälle på en kollektiv nivå, tillsammans med mina oerhört kompetenta och engagerade kollegor. Här finns också en fantastisk öppenhet. Det är högt i tak och det finns utrymme för att få vara sig själv.”

Utbildning: Jur. kand från Lunds Universitet med inriktning mot familjerätt samt högskoleexamen från Örebro universitet med kurser i bland annat rättsvetenskap. 

Tidigare arbetslivserfarenhet: Familjerättsjurist på Fonus Juridik i Visby, tingsmeritering vid Kalmar tingsrätt, beredningsjurist på Västmanlands tingsrätt, jurist på Skolväsendets överklagandenämnd, jurist på Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen.

Arbetsuppgifter på DO: Jurist och utredare på Rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende. Utreder anmälningar om diskriminering, deltar i arbetsgrupp om aktiva åtgärder och i projektgrupp gällande socialtjänst samt arbetar med viss verksamhetsutveckling. 

Att jobba som kommunikatör

Gustaf Widegård

”På DO står kunskap och rimlighet i centrum. Alla som jobbar här är smarta, ansvarstagande och dessutom väldigt omtänksamma. En kombination som jag värderar väldigt högt.”

Utbildning: Kandidatexamen i journalistik från Göteborgs universitet.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Nyhetsreporter på SVT Nyheter Skåne. Sociala medierredaktör på Sveriges Radio P3.

Arbetsuppgifter på DO: Kommunikatör för sociala medier. Ansvarar för DO:s strategiska arbete på våra olika plattformar. Skapar innehåll och sköter annonsering.

Att jobba som HR-generalist

Lotta-Karin Hansson

Det som är roligt med mitt jobb är att jag får möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med personalfrågor. För mig känns det även inspirerande att få arbeta på DO och veta att jag i mitt arbete bidrar till DO:s vision ett samhälle fritt från diskriminering.

Utbildning: Programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Umeå Universitet samt enstaka kurser inom sociologi.

Tidigare arbetslivserfarenhet: HR-generalist på dåvarande Smittskyddsinstitutet i Stockholm. Rådgivare inom arbetsrätt på kommunikationscentralen för fackförbunden ST och SKTF.

Arbetsuppgifter på DO: HR-generalist på HR-enheten. Arbetar operativt och strategiskt i HR-frågor. Ger ett kvalificerat stöd till myndighetens chefer i arbetsrättsliga frågor och avtal samt inom bland annat områdena rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering. Samverkar och förhandlar med fackliga parter inom olika frågor samt medverkar i projekt som berör HR området.