Så jobbar vi med tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om delaktighet, icke-diskriminering och mänskliga rättigheter. Konkret rör det hur till exempel en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Här ger vi några exempel på hur olika aktörer arbetar för att förbättra tillgängligheten i sin verksamhet. Vi ger också exempel på hur vi på DO arbetar med tillsyn över diskriminering i form av bristande tillgänglighet.