Har du hinder i din verksamhet?

Sveriges största hinderbana har minst 1 538 200 deltagare. Varje dag. Läs om förbudet mot bristande tillgänglighet och om hur du kan riva hindren i din verksamhet.

Tre saker du måste känna till

1. Här gäller lagen

Förbudet mot bristande tillgänglighet gäller inom bland annat arbetslivet, handel med varor och tjänster, utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

2. Lagen omfattar alla

Den 1 maj 2018 ändrades diskrimineringslagen för dig med färre än tio anställda. Nu omfattas alla företag - oavsett storlek - av förbudet mot bristande tillgänglighet.

3. Vidta skäliga åtgärder

Diskrimineringslagen säger att du som ansvarar för en verksamhet ska vidta "skäliga åtgärder" för att den ska vara tillgänglig. Vad som är en skälig åtgärd beror till exempel på vilka praktiska och ekonomiska förutsättningar din verksamhet har.

Mer om bristande tillgänglighet