Har du hinder i din verksamhet?

Sveriges största hinderbana har minst 1 538 200 deltagare. Varje dag. Läs om förbudet mot bristande tillgänglighet och om hur du kan riva hindren i din verksamhet.

Ett samhälle tillgängligt för alla

Människor med någon form av fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning – en dryg femtedel av befolkningen – möter ständigt hinder i vardagen. Mellan jobb och hem, i butiker, restauranger och på idrottsarenor.

Att göra samhället tillgängligt utifrån allas förutsättningar är så viktigt att bristande tillgänglighet enligt lag är en form av diskriminering. Lagen ställer särskilda krav på dig som ansvarar för en verksamhet, oavsett storlek. 

En översikt - Vad säger lagen och vad betyder det i praktiken? (pdf)