Hej företagare!

Du har väl hört att diskrimineringslagen nu ändras för dig med färre än tio anställda? Från och med den 1 maj 2018 omfattas alla företag - oavsett storlek - av förbudet mot bristande tillgänglighet. Här hittar du den viktigaste informationen för att göra just din verksamhet tillgänglig.

Även en liten åtgärd kan göra stor skillnad

Se våra filmer om hur en verksamhet kan upplevas av personer med funktionsnedsättning.  Vad kan du själv göra i din verksamhet för att öka tillgängligheten för fler? Kom ihåg att även små åtgärder kan göra stor skillnad.

I informationsbladet nedan kan du läsa mer om vilka som berörs av de nya bestämmelserna, vad som förväntas av dig som ansvarar för en verksamhet och vad bristande tillgänglighet innebär i diskrimineringslagen.