Sakligt motiverad eller koppling till kön?

En analys av arbetsgivares arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Syftet med rapporten är att skapa insikt i hur arbetsgivare arbetar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspirationskälla för arbetsmarknadens parters arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessutom innehåller den konkreta exempel på hur arbetsgivare går till väga när de ska omsätta diskrimineringslagens krav till verklighet i organisationen.

Rapporten visar att det är stora skillnader i arbetsgivares tillvägagångssätt. De olika sätten att gå till väga skapar olika förutsättningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader i verksamheten. 

Rapporten bygger på en kvalitativ analys av dokumentation från drygt hundra arbetsgivares arbete med att uppfylla lagens krav på jämställda löner. Analysen utgår från hur arbetsgivarna har tolkat diskrimineringslagen men går inte in på om de uppfyllt sina skyldigheter.

DO på MR-dagarna

DO kommer presentera rapporten Sakligt motiverad eller koppling till kön? vid ett seminarium på MR-dagarna, fredag 18 november, klockan 10.30-12.00

Seminarium: Sakligt motiverad eller koppling till kön?

Program för DO på MR-dagarna

Ladda ner

Beställ

Sakligt motiverad eller koppling till kön?
Pris: 50 kronor/st exklusive moms

Du kan kostnadsfritt beställa publikationer för under 200 kronor (exklusive moms). Du betalar då inte heller frakt. Om du beställer för över 200 kronor (exklusive moms) debiteras du hela beloppet samt eventuell moms och frakt.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare ska arbeta målinriktat, inom sin organisation, för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön (3 kapitlet, §§ 10-11).