Hej!

Vad kul att du vill göra din verksamhet tillgänglig för fler. Här har vi samlat det viktigaste för dig som är arbetsgivare, vårdgivare, ansvarar för en utbildning eller som erbjuder varor och tjänster.

7 saker du måste känna till

1

Jobbar du med kommersiell service med minst 10 anställda? Då ska du vidta "skäliga åtgärder" för att ni ska bli mer tillgängliga. Det gäller bland annat affärer, banker, hotell och restauranger.

Läs mer

2

Är du arbetsgivare? Tänk på att kraven för tillgänglighet gäller både arbetstagare, arbetssökande och praktikanter med funktionsnedsättning.

Läs mer

3

Visste du att bestämmelserna gäller både för kommunala och privata utbildningsanordnare? Både för skola, universitet, studieförbund och andra utbildare?

Läs mer

4

Är du verksam inom vården? Tänk på att alla vårdgivare ska vara tillgängliga för alla patienter. Det kan handla om både lokaler och information.

Läs mer

5

Ta hjälp! Det finns experter inom tillgänglighet och arkitekter som är utbildade på området. Lyssna också på den som är berörd.

6

Visste du att sedan 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering enligt lag?

Läs mer

7

Grunden är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledande i den är att göra sin verksamhet så tillgänglig för så många som möjligt redan från början.

Läs mer