Former av diskriminering

På de här sidorna hittar du information om de sex former av diskriminering som lagen förbjuder; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.