Förbud mot repressalier

Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en aktör bryter mot diskrimineringslagen har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier.

Skyddet gäller även när någon har medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Förbud mot repressalier från arbetsgivare

Förbud mot repressalier från utbildningsanordnare

Förbud mot repressalier inom andra samhällsområden