Diskrimineringsförbud inom olika områden

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Här kan du läsa om hur förbuden är utformade inom olika områden.

Arbetslivet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten. Förbudet mot diskriminering gäller både på arbetsplatsen och inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Diskriminering och missgynnande i arbetslivet

Utbildning

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet gäller för barn, elever och studenter.

Diskriminering inom utbildningsområdet

Andra samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden som till exempel varor, tjänster, bostäder och sjukvård.

Diskriminering inom andra samhällsområden