Om diskriminering

Begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande. Det finns dock ofta skillnader mellan de juridiska definitionerna av diskriminering och vad personer kan uppleva som diskriminerande.

På de här sidorna beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering samt de centrala begrepp som är kopplade till lagens definitioner. Du hittar också information om föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande av föräldralediga.

Diskriminering - så ska ingen bli behandlad, se video på DO:s YouTubekanal