Om diskriminering

Begreppet diskriminering i bred bemärkelse omfatta en eller flera händelser som någon har upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande. Det finns dock ofta skillnader mellan de juridiska definitionerna av diskriminering och vad personer kan uppleva som diskriminerande.

På de här sidorna beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering, de centrala begrepp som är kopplade till lagens definitioner samt hur förbudet är utformat inom olika samhällsområden. Du hittar också information om förbudet mot att missgynna av föräldralediga.

 

Diskriminering - så ska ingen bli behandlad, se video på DO:s YouTubekanal