Stöd & verktyg

Här hittar du publikationer som kan ge stöd i det främjande arbetet för lika rättigheter och möjligheter. De publikationer som tagits fram av DO är tillgängliga dokument i pdf-format. Du kan kontakta DO på e-postadressen order@do.se om du behöver alternativa format som exempelvis Daisy, lättläst eller punktskrift.