Stöd & verktyg

Här får du checklistor, vägledningar, guider, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering.