Att anmäla (lättläst)

Vad kan jag anmäla till DO? Hur gör jag en anmälan till DO? Vad kan min anmälan till DO leda till? Vart ska jag vända mig om DO inte kan hjälpa mig? Det ska vi svara på nu.

Förbudet mot diskriminering

Diskrimineringslagen
säger att det är förbjudet att diskriminera.
Förbudet gäller på flera ställen
till exempel:
på jobbet,
i skolan,
i en affär
eller på sjukhus. 

Diskriminering kan vara direkt
och tydlig.
Diskriminering kan också vara indirekt
och lite svårare att få syn på.

Andra former av diskriminering är:
bristande tillgänglighet,
trakasserier,
sexuella trakasserier
och instruktioner att diskriminera.

Vad är diskriminering (lättläst)?

Förbudet mot missgynnande av föräldralediga

Den som är ledig
för att ta hand om sina barn
får inte behandlas sämre
än sina arbetskamrater på jobbet.

Den som väntar barn
och snart kommer att vara ledig
för att ta hand om barn,
får inte heller behandlas sämre
än sina arbetskamrater på jobbet.

Den som har varit ledig
för att ta hand om barn
ska inte behandlas sämre
för det.
Detta kan kallas att det finns
ett skydd i lagen mot att bli sämre
behandlad.

Det här skyddet
gäller även för den person,
som är hemma från jobbet
för att ta hand om sjuka barn.

Hit kan du vända dig

Det finns fler än DO
som kan hjälpa dig.

Om du är medlem
i ett fackförbund
kan du få hjälp av facket,
om du känner dig diskriminerad
på jobbet.

Du kan själv
väcka talan i domstol.
Det är svårt.
En antidiskrimineringsbyrå
eller annan organisation
kan ibland hjälpa till.

Hit kan du vända dig (lättläst)  

Detta går att anmäla till DO

Du kan anmäla till DO
om du tycker att du
eller någon annan blivit diskriminerad.

Du kan också anmäla till DO
om du
eller någon annan mamma eller pappa
blivit sämre behandlade på jobbet
när era barn varit små
och sjuka.

Om en chef på jobbet
eller en chef på en skola
inte gör tillräckligt många saker
för att undvika diskriminering,
kan du anmäla arbetsplatsen eller skolan till DO.

Vad kan jag anmäla mer?

Vad gör DO med anmälningar?

DO vill gärna ha in
anmälningar om diskriminering.
Då lär vi oss mer
och kan visa upp
den diskriminering som finns.
DO kan göra olika saker med
anmälningar.

Varje år
tar DO med sig
några anmälningar
till domstol.
Det handlar om några få fall,
som kan påverka många människor
om domstolen dömer
som DO vill.

DO kan också prata med eller skriva till
den verksamhet som blivit anmäld.
För att den ska göra saker bättre
och sluta diskriminera.

Läs mer om vad DO gör med anmälningar

Gör en anmälan till DO

Här berättar vi
hur du gör en anmälan till DO
och vad du ska tänka på då.

Läs först
Detta går att anmäla till DO
och
Vad kan DO göra med anmälningar.

När du läst det
kan du göra en anmälan till DO.

Gör en anmälan till DO (lättläst)