Anmälningsblanketter (lättläst)

Här finns anmälningsblanketter. Om du inte hittar en blankett som passar för det du vill anmäla, så kan du skriva din anmälan i ett brev eller i ett mail.

Blanketterna finns både som i pdf-dokument
och word-dokument.
Instruktioner för att fylla i blanketterna
finns längst ned på sidan.

Anmälan av arbetsgivare

Diskriminering

 Använd den här blanketten
om du tycker att en arbetsgivare:

 • utsatt dig eller någon annan
  för diskriminering på jobbet.
 • inte gjort det som en arbetsgivare måste göra
  för att utreda och förhindra
  trakasserier
  och sexuella trakasserier.
 • arbetar på ett sätt som riskerar att leda till diskriminering.

PDF-blankett för att anmäla arbetsgivare för diskriminering 

Word-blankett för att anmäla arbetsgivare för diskriminering

Fel i en arbetsgivares arbete för

lika rättigheter och möjligheter

Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare
att arbeta 
för att alla ska få lika rättigheter
och lika möjligheter.

Arbetsgivare måste också arbeta för att
det inte ska finnas trakasserier
och sexuella trakasserier
på arbetsplatsen.

Arbetsgivare som har
minst 25 anställda medarbetare
måste göra fler saker
än arbetsgivare med få anställda.

Arbetsgivare med fler än 25 anställda
måste till exempel skriva ner det 
arbetsgivaren gör för att alla ska få 
lika rättigheter och möjligheter.
Det kallas att dokumentera.

En arbetsgivare måste också
undersöka att lönerna är rättvisa mellan
kvinnor och män.
genom att jämföra de anställdas löner.

Använd den här blanketten
för att göra en anmälan
om du anser att arbetsgivaren
inte uppfyller kraven och gör detta.

PDF-blankett för att anmäla arbetsgivare
som inte arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter

Word-blankett för att anmäla arbetsgivare
som inte arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter

Andra områden med koppling

till arbetslivet

 Diskriminering

Diskrimineringsförbudet gäller också
för andra områden nära arbetslivet
till exempel för arbetsförmedlingen,
och fackförbund.

Använd den här blanketten
om du tycker
att att en sådan organisation

 • utsatt dig 
  eller någon annan 
  för diskriminering 
  eller bestraffning.
 • arbetar på ett sätt
  som kan leda till diskriminering.

Pdf-blankett för att anmäla diskriminering
inom ett annat arbetslivsområde

Word-blankett för att anmäla diskriminering 
inom ett annat arbetslivsområde

Anmälan av utbildnings-arrangör

 Diskriminering

Den som arrangerar utbildning
får inte diskriminera.
En arrangerad utbildning är till exempel
en förskola, en skola eller en högskola.

Använd den här blanketten
om du tycker
att att den som arrangerar en utbildning

 • utsatt dig
  eller någon annan
  för diskriminering
  eller bestraffning.
 • inte gjort det som lagen kräver
  för att utreda och förhindra
  trakasserier
  och sexuella trakasserier.
 • arbetar på ett sätt
  som kan leda till diskriminering.

Pdf-blankett för att anmäla diskriminering
på en utbildning

Word-blankett för att anmäla diskriminering
på en utbildning

Fel i en utbildnings-arrangörs arbete

för lika rättigheter och möjligheter

Den som arrangerar utbildning
måste arbeta aktivt
för att barn, elever och studenter
ska få lika rättigheter
och lika möjligheter.

Ett aktivt arbete måste också finnas
för att undvika trakasserier
och sexuella trakasserier.

Den som arrangerar utbildning
måste varje år ta fram
en likabehandlingsplan.
I den kan man läsa
hur skolan eller förskolan,
högskolan eller universitetet
eller vuxenutbildningen
arbetar för att alla elever ska behandlas lika.

Använd den här blanketten
om du tycker
att den som arrangerar en utbildning
inte uppfyller dessa krav.

Pdf-blankett för att anmäla en utbildnings-arrangör
som inte arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter

Word-blankett för att anmäla utbildnings-arrangör
som inte arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter

Andra samhällsområden

 Diskriminering

Utanför skolan och arbetslivet
finns andra verksamheter
till exempel 
socialtjänsten, sjukhus, 
affärer och restauranger.

Använd den här blanketten
om du tycker att
en sådan verksamhet

 • utsatt dig
  eller någon annan
  för diskriminering
  eller bestraffning.
 • arbetar på ett sätt
  som kan leda till diskriminering.

Pdf-blankett för att anmäla diskriminering
inom andra samhällsområden

Word-blankett för att anmäla diskriminering
inom andra samhällsområden

Om du av någon anledning
har svårt att skriva ett brev
eller att fylla i DO:s anmälningsblanketter,
så kan du göra en anmälan genom att prata med oss.
Kontakta då vår upplysningstjänst.

Instruktioner för att fylla i blanketterna

För att fylla i blanketterna
kan du behöva olika program.

Programmet Adobe Acrobat Reader

Programmet kan hämtas gratis från Adobes webbplats.
Programmet används för att läsa och skriva ut pdf-filer.

Hämta programmet från Adobes webbplats

Du kan också spara pdf-dokumentet.

Använd tab-tangenten för att förflytta dig i ett pdf-dokument.
För att fylla i kryssrutor
kan du använda datormusen.

Programmet Microsoft Word

Om du inte har programmet Microsoft Word
kan du hämta och installera programmet 
Microsoft Word Viwer 
gratis från Microsofts webbplats

Hämta programmet från Microsofts webbplats

Då måste du skriva ut blanketten
och fyll i med en penna.