Utbildningsanordnares utredningsplikt under pågående polisutredning

Beslut med konstaterande av brister och/eller rekommendationer

8 juli 2014

Utbildningsanordnaren uppgav till DO att de varit förhindrade att utreda uppgifterna närmare på grund av en pågående polisutredning.

I beslutet gjorde DO bedömningen att en utbildningsanordnare ska utreda en händelse även om det pågår en brottsutredning. DO konstaterade att skolan brustit i sin utredningsskyldighet.