Trakasserier på högskola

Ärende ANM 2016/253

16 december 2016

DO har granskat en högskolas arbete med att utreda och åtgärda upplevda trakasserier samt om högskolan brutit mot repressalieförbudet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan, från en student, fått information om upplevd diskriminering på en högskola. Studenten upplevde sig trakasserad av en lärare och på ett sätt som har samband med religion.

DO:s beslut

Vi bedömer att vår utredning har visat att Högskolan har följt bestämmelserna om utrednings- och åtgärdsskyldigheten i diskrimineringslagen.

Högskolan har genomfört två utredningar av de påstådda trakasserierna. En av utredningarna genomfördes av utredare. Båda utredningarna innebar samtal med berörda personer. Ingen av utredningarna kunde visa att studenten utsatts för diskriminering. Både under och efter sina utredningar genomförde Högskolan åtgärder för att förhindra att studenten skulle känna sig fortsatt utsatt.

Vi bedömer även att Högskolan inte har brutit mot förbudet mot repressalier.

Med detta beslut avslutar vi ärendet.