Tjänst upphörde på grund av funktionsnedsättning

Ärende GRA 2016/24

17 oktober 2016

DO har granskat en restaurang brutit mot förbudet mot direkt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering vid avslut av en anställning, som har samband med funktionsnedsättning.

DO:s beslut

Vi bedömer att restaurangen har brutit mot förbudet mot direkt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning genom att avsluta anmälarens anställning.

Restaurangen har i sitt yttrande förklarat att de avslutade anställningen av flera skäl, bland annat av skäl som är relaterade till anmälarens funktionsnedsättning.

Det räcker att diskrimineringsgrunden endast är en del av skälet till att anställningen avslutades för att det ska vara fråga om diskriminering. Vi bedömer därför att restaurangen har brutit mot förbudet mot direkt diskriminering. I beslutet uppmärksammar DO dessutom restaurangen på att även bristande tillgänglighet är en form av diskriminering som är förbjuden enligt diskrimineringslagen.

DO avslutar ärendet.