Tillsyn av jämställdhetsarbetet i statliga myndigheter

14 juni 2017

Granskningen omfattande statliga myndigheter med minst 25 anställda.

DO begärde att få ta del av arbetsgivarnas jämställdhetsplaner och granskade att de uppfylle lagens krav- Granskningen inleddes i juli, 2016 och avslutades i mars 2017.

Den vanligaste bristen i myndigheternas jämställdhetsplaner var att det saknades en redovisning och utvärdering av åtgärder i tidigare jämställdhetsplaner. En annan vanlig brist var att handlingsplanen för jämställda löner saknades. I flera fall saknades båda dessa delar.

Observera att förändringar i diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2017. Det tidigare kravet på att ta fram en jämställdhetsplan har ersatts med ett krav på att hela arbetet ska dokumenteras.

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder

Rapport