Rekrytering till bemanningsföretag

Ärende GRA 2017/354

24 februari 2017

DO har granskat ett bemanningsföretag har vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att arbetssökande med synnedsättning ska komma i jämförbar situation med arbetssökanden utan synnedsättning.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering vid tillsättning av en tjänst. Anmälaren uppgav att hon inte kunde söka en tjänst då det webbformulär som skulle användas inte fungerade med hennes synhjälpmedel.

DO:s beslut

Vi bedömer att bemanningsföretaget har vidtagit skäliga anpassningsåtgärder. Bolaget har därmed inte brutit mot diskrimineringsförbudet.

Bemanningsföretaget har i sitt yttrande beskrivit hur sökanden med synnedsättning kan få hjälp av bolaget vid jobbansökan. DO anser att bemanningsföretaget får anses ha vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att arbetssökanden med synnedsättning ska komma i en jämförbar situation med arbetssökanden utan denna funktionsnedsättning.

DO avslutar ärendet.