Arbetsgivare sa upp kvinna som ville bli gravid

Ärende GRA 2016/135

29 september 2016

DO har granskat Företaget AB med anledning av uppgifter om att en arbetstagare blev uppsagd i samband med att hon hade meddelat arbetsgivaren att hon planerade att bli gravid.

Därför inledde DO en tillsyn

I en anmälan beskrev en kvinna att hennes arbetsgivare avslutat hennes anställning i samband med att hon hade berättat att hon planerade att bli gravid.

DO:s utredning och beslut

Under utredningen har DO hämtat in information både från anmälaren och hennes arbetsgivare. Anmälaren och arbetsgivaren lämnade delvis olika uppgifter om vad som ledde fram till att arbetsgivaren sade upp kvinnan. Under utredningen i ärendet har det också framkommit att anmälaren och arbetsgivaren har en privat familjerelation.

DO:s utredning kunde inte visa att anmälaren hade blivit missgynnad på ett sätt som hade samband med kön eller föräldraledighet. DO bedömde att en fortsatt utredning inte heller skulle kunna leda till det.  DO avslutade därför ärendet.