Läkarintyg för körkortstillstånd

Direkt diskriminering

4 juni 2018

DO har granskat om Landstinget X har diskriminerat en patient genom att bland annat vägra honom vård.

Därför inledde DO en tillsyn

En transman som lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning anmälde landstinget efter ett läkarbesök som han upplevde som diskriminerande. Syftet med läkarbesöket var att få ett läkarintyg för att beviljas körkortstillstånd vilket är ett krav från Transportstyrelsen när man har en neuropsykiatriska diagnos. Mannen upplevde dock att läkaren var mer intresserad av att diskutera hans könsidentitet. Enligt anmälaren hade läkaren bland annat påstått att en framtida hormonbehandling skulle påverka anmälarens körförmåga. Enligt anmälaren vägrade läkaren därför att utfärda läkarintyget.

DO:s beslut: Landstinget har inte överträtt diskrimineringsförbudet

Under DO:s utredning framkom att läkaren hade utfärdat läkarintyget och skickat in det till Transportstyrelsen dagen efter läkarbesöket. Enligt landstinget måste det hela ha rört sig om ett missförstånd. Landstinget menar att läkaren inte har grundat sin bedömning på patientens könsidentitet och att läkaren inte heller uttryckt sig på det sätt som anmälaren angett. Landstinget uppgav också att det saknas vetenskapliga belägg för att hormonbehandling skulle kunna påverka en persons förmåga att köra bil. Det stod inte heller något om detta i läkarintyget. Enligt DO:s utredning går det inte heller att fastställa vad läkaren har sagt vid mötet mellan läkaren och anmälaren.

Sammanfattningsvis menar DO att utredningen inte visar att anmälaren har missgynnats. DO avslutar därför ärendet.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet TIL 2018/19