Klädpolicy i förskolan

3 augusti 2017

DO har utrett om ett bolag som driver förskoleverksamhet har diskriminerat personal på grund av religion och etnisk tillhörighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan fått information om att en tidigare arbetstagare hos bolaget upplevt sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet och religion när bolaget ställde olika klädkrav på henne och medarbetare med svenskt ursprung.

DO:s beslut

Vi bedömer att utredningen inte ger stöd för att bolaget har överträtt förbudet mot diskriminering.

Bolaget har redogjort för sin klädpolicy samt hur de tillämpar den. Klädpolicyn innebär "midjelånga och icke-ärmlösa toppar utan större urringning samt att undvika alltför åtsittande kläder". Denna policy har förklarats för och gällt alla anställda på förskolan. Policyn har respekterats och fungerat utan problem utom i anmälarens fall. Förskolan ställer inga övriga krav och har inga andra förfrågningar vad gäller personalens klädsel.

Vi tolkar bolagets uppgifter som att klädpolicyn är generell och tillämpas lika för alla medarbetare oavsett religion eller etnisk tillhörighet samt att ingen annan medarbetare har brutit mot policyn.