Rekrytering av barnmorska som krävde samvetsfrihet

10 april 2014

Efter att ha utrett de anmälda händelserna gjorde DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte gav anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget. DO avslutade därför ärendet.