RSS

DO tar ställning

På denna sida har vi samlat beslut med konstaterande av brister och/eller rekommendationer och andra bedömningar i samband med beslut. Du hittar även andra initiativ DO har tagit för att påverka lagstiftning eller för att uppmärksamma andra myndigheter och beslutsfattare på problem, till exempel genom debattartiklar eller skrivelser till regeringen.