RSS

DO tar ställning

På denna sida har vi samlat tillsynsbeslut med konstaterande av brister och/eller rekommendationer och andra bedömningar i samband med beslut. Observera att vi inte har publicerat alla tillsynsbeslut och att listan därför inte är komplett. Om du saknar ett beslut kan du kontakta DO:s registrator (do@do.se). Du hittar även andra initiativ DO har tagit för att påverka lagstiftning eller för att uppmärksamma andra myndigheter och beslutsfattare på problem, till exempel genom debattartiklar eller skrivelser till regeringen.