RSS

Tillsyn och beslut

DO utreder misstänkta överträdelser av diskrimineringslagen. Vi granskar också arbetsgivares och utbildningsanordnares målinriktade arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

En utredning kan leda till ett tillsynsbeslut. Här publicerar vi beslut för att ge vägledning för hur olika aktörer ska tillämpa reglerna i lagen. Observera att vi inte publicerar alla beslut. Om du saknar ett tillsynsbeslut kontakta do@do.se.