Tillsyn av jämställdhetsarbetet i statliga myndigheter

DO kontrollerar att statliga myndigheter bedriver ett jämställdhetsarbete. Utgånspunkten för DO:s granskning är bestämmelserna i diskrimineringslagen om att arbetsgivare ska ha ett förebyggande arbete mot diskriminering.

DO granskar att statliga myndigheter med minst 25 anställda följer bestämmelserna i diskrimineringslagen. Det gör DO genom att begära att få ta del av arbetsgivarnas jämställdhetsplaner. Granskningen inleds den 5 juli, 2016 och kommer att genomföras successivt under hösten.

Observera att förändringar i diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2017. Det tidigare kravet på att ta fram en jämställdhetsplan har ersatts med ett krav på att hela arbetet ska dokumenteras.

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder