Tillsyn av 100 små arbetsgivare

DO inleder en allmän tillsyn av 200 små arbetsgivare med mellan 25 och 49 anställda. Vi granskar deras jämställdhetsplaner.

9 februari 2015: Begäran om uppgifter

DO granskar 200 små arbetsgivare som har mellan 25 och 49 anställda. Granskningen kommer att ske i etapper om 25 arbetsgivare. DO granskar redovisning av uppgifter om anställda, könsfördelning samt jämställdhetsplan. 

Fakta

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier. Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige arbetar för arbetsgivare med färre än 50 anställda. DO har beslutat att inleda granskning av hur 200 av dessa små arbetsgivare arbetar med att skapa lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Med små arbetsgivare avses här företag med mellan 1 och 50 anställda. Över 97 procent av alla företag i Sverige som har anställda, är små arbetsgivare.

När DO 2013 för första gången granskade små arbetsgivares arbete visade sig endast en av 40 granskade arbetsgivare ha ett godkänt arbete.

Källhänvisning: Uppgifterna om antal företag och anställda avser därför 2013. Uppgifterna är hämtade från SCB: Företag och anställda (FDB) efter näringsgren SNI2007 och storleksklass. År 2008 - 2014.

Krav på jämställdhetsplan är borta

Observera att förändringar i diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2017. Det tidigare kravet på att ta fram en jämställdhetsplan har ersatts med ett krav på att hela arbetet ska dokumenteras.

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder