Försäkringskassans webbplats

Händelsen enligt anmälan

En kvinna med synnedsättning försökte ansöka om föräldrapenning via Försäkringskassans webbtjänst. Det visade sig då att webbtjänsten inte gick att använda med skärmläsare, ett verktyg som läser av informationen på en datorskärm och sedan presenterar den i form av exempelvis syntetiskt tal.

Kvinnan hade under åren 2015-2016 haft flera kontakter med Försäkringskassan men hade fått beskedet att hon endast kunde ansöka genom att be en anhörig eller kollega om hjälp, eller att besöka ett servicekontor.

DO:s bedömning

DO menade att det inte var godtagbara alternativ att be en anhörig eller att besöka ett kontor. Bland annat eftersom en ansökan innehåller privata uppgifter om ekonomi som man inte ska behöva dela med utomstående. Det skulle ha kostat både tid och pengar för kvinnan att ta sig till ett servicekontor.

DO menade att kvinnan har utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet genom att Försäkringskassan inte vidtog skäliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Försäkringskassans underlåtenhet innebar att kvinnan inte var i en jämförbar situation med personer utan hennes funktionsnedsättning. Hennes ärende tog längre tid än nödvändigt och den ersättning hon fick ut var kraftigt försenad.

29 december 2016, DO stämmer

DO stämde staten genom Försäkringskassan. Det blir nu upp till Stockholms tingsrätt att avgöra ifall Försäkringskassan gjort sig skyldig till diskriminering i form av bristande tillgänglighet.