Bemanningsföretag i Bromma

Händelsen enligt anmälan

En kvinnan sökte ett deltidsarbete hos Manpower Student. När hon berättade att hon var sjukskriven till 50 procent och därför endast kunde arbeta halvtid meddelade bolaget att hon inte kunde få den aktuella tjänsten. Orsaken var att bolaget krävde att hon skulle ha en annan anställning på deltid.

Kvinnan arbetar deltid för att hon på grund av sin kroniska sjukdom endast har 50 procents funktionsförmåga

Bolaget har bekräftat att de mot bakgrund av gällande kollektivavtal tillämpar urvalskriterier som bland annat utesluter personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan ha något annat arbete.

1 juli 2016: DO stämmer

DO menar att bemanningsbolagets urvalskriterier strider mot diskrimineringslagen och riskerar att leda till att utesluta ett stort antal personer med nedsatt arbetsförmåga från att söka just den typ av arbeten som de kan utföra.DO stämde därför bolaget i Arbetsdomstolen.

Vill du veta mer om detta ärende?