Avbruten rekrytering efter graviditetsbesked

Händelsen enligt anmälan

En kvinna blev erbjuden anställning i en idell organisation. När de fick veta att hon var gravid drog de tillbaka ett erbjudande. 

17 maj 2019: DO lämnar in stämningsansökan

DO menar att kvinnan blivit missgynad. Missgynnande har en klar koppling till graviditet, och det är därför fråga om könsdiskriminering. DO lämnar därför in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Läs mer om yrkande och grund för talan i DO:s stämningsansökan