Samverka med studenter och anställda

Utbildningsanordnare ska i sitt arbete med aktiva åtgärder samverka med dem som deltar i utbildningen och med anställda i verksamheten.

Samverkan får utformas utifrån varje enskild utbildningsverksamhet. Respektive lärosäte får avgöra vilka anställda som berörs av skyldigheten att samverka. Det är inte meningen att varje enskild student ska delta i arbetet, utan samverkan bör ske med representanter för olika grupper, däribland studentorganisationer. Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att samverkan kommer till stånd.

Utbildningsanordnaren är skyldig att samverka i hela arbetet med aktiva åtgärder, från undersökning och analys till eventuella åtgärder som behöver genomföras samt uppföljning och utvärdering. Även arbetet med riktlinjer och rutiner ska ske i samverkan.

Samverkan ska alltså vara en del av arbetet i alla de steg som ingår i arbetet med aktiva åtgärder.

Samverkan får utformas utifrån varje enskild utbildningsverksamhet. Respektive lärosäte får avgöra vilka anställda som berörs av skyldigheten att samverka. Det är inte meningen att varje enskild student ska delta i arbetet, utan samverkan bör ske med representanter för olika grupper, däribland studentorganisationer. Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att samverkan kommer till stånd.

Diskrimineringslagen