Högskolans dokumentation

Utbildningsanordnare ska löpande dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder.

Alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) och uppföljning.

Omfattningen av aktiva åtgärder

Dokumentation ska också ske av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier, liksom den uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder som gjorts.

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier i högskolan

Högskolan ska också dokumentera sin samverkan med berörda deltagare.

Samverka med studenter

 

Diskrimineringslagen