Sexuella trakasserier får aldrig accepteras

Du som är arbetsgivare kan göra stor skillnad

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett allvarligt problem. Du som arbetsgivare har ansvar för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. I det arbetet kan du ta hjälp av både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla krav som ställs i båda lagarna.

Det här är ditt arbetsgivaransvar

 

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen.

Fler frågor?

Har du frågor om trakasserier och sexuella trakasserier - kontakta Diskrimineringsombudsmannen.

Har du frågor om kränkande särbehandling - kontakta Arbetsmiljöverket.