Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Enligt lagen måste du också ...

  • samverka med arbetstagarna i alla steg (arbetstagarna företräds ofta av fackliga organisationer men det kan också vara en samverkansgrupp med representanter som arbetstagarna har utsett)
  • göra årliga lönekartläggningar (har du minst 10 anställda ska du också dokumentera arbetet med lönekartläggningen)
  • ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i verksamheten
  • främja en jämn könsfördelning – även på ledande positioner
  • dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder – om du har 25 anställda eller fler.