Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Såhär gör du i fyra steg

Svaret på hur du ska göra finns på två ställen: i lagen och i din egen verksamhet. Lagen säger att du ska arbeta i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Alla arbetsgivare, oavsett storlek, ska jobba med alla fyra steg. Har du minst 25 anställda ska du också dokumentera alla delar av arbetet.