Hej arbetsgivare!

Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen. Vet du vad de innebär på din arbetsplats? Här kan du ta del av de viktigaste punkterna och få tips i arbetet. Längst ned på sidan kan du också ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg.

Såhär gör du i fyra steg

Svaret på hur du ska göra finns på två ställen: i lagen och i din egen verksamhet. Lagen säger att du ska arbeta i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Alla arbetsgivare, oavsett storlek, ska jobba med alla fyra steg. Har du minst 25 anställda ska du också dokumentera alla delar av arbetet.