Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Översikt med information, illustration

Översikt: Nya bestämmelser för arbetsgivare

Ladda ner (PDF)