Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Faktablad Kom igång, illustration

Kom igång med aktiva åtgärder för rekrytering

Ladda ner (PDF)