Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Informationsblad, illustration

Informationsblad: Nya bestämmelser för arbetsgivare

Ladda ner (PDF)