Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Checklista, illustration

Checklista för aktiva åtgärder i fyra steg

Ladda ner (PDF)