Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Ladda ner eller skriv ut materialet och använd som hjälp i ditt arbete för en schysstare arbetsplats.

Informationsblad, illustration

Informationsblad: Nya bestämmelser för arbetsgivare

Ladda ner (PDF)

Översikt med information, illustration

Översikt: Nya bestämmelser för arbetsgivare

Ladda ner (PDF)

Faktablad Kom igång, illustration

Kom igång med aktiva åtgärder för rekrytering

Ladda ner (PDF)

Checklista, illustration

Checklista för aktiva åtgärder i fyra steg

Ladda ner (PDF)