Hej arbetsgivare!

Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen. Vet du vad de innebär på din arbetsplats? Här kan du ta del av de viktigaste punkterna och få tips i arbetet. Längst ned på sidan kan du också ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg.

4. Följ upp och utvärdera

  • Gör en utvärdering av resultatet av arbetet i steg 1-3 ovan. Hur har arbetet och de planerade åtgärderna fungerat?
  • Se till att resultatet av utvärderingen fungerar som en bra grund inför nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet ska pågå kontinuerligt.