Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

3. Genomför åtgärder

  • Identifiera de främjande och förebyggande åtgärder som behöver vidtas i din verksamhet. Det går inte generellt att säga vilka åtgärder du ska genomföra utan det får bedömas utifrån behoven på din arbetsplats. Förutom att utveckla riktlinjer kan det till exempel handla om att se över rutiner i organisationen som kan leda till diskriminering. Det kan också handla om att göra arbetsplatsen tillgänglig så att alla kan delta i verksamheten.
  • Åtgärderna ska genomföras så snart som möjligt. Ange vem som är ansvarig för att planerade åtgärder genomförs och gör en tidsplan.