Hej arbetsgivare!

Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen. Vet du vad de innebär på din arbetsplats? Här kan du ta del av de viktigaste punkterna och få tips i arbetet. Längst ned på sidan kan du också ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg.

2. Analysera orsaker

  • Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör – vilka är orsakerna till de risker eller hinder som har upptäckts i verksamheten?