Hej arbetsgivare!

Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen. Vet du vad de innebär på din arbetsplats? Här kan du ta del av de viktigaste punkterna och få tips i arbetet. Längst ned på sidan kan du också ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg.

1. Undersök risker och hinder

  • Undersök vilka risker för diskriminering, repressalier (bestraffning) och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som finns i verksamheten. Använd de metoder som fungerar bäst i din verksamhet, till exempel enkäter, intervjuer eller andra samtal.
  • Gå igenom rutiner, riktlinjer och andra policydokument.
  • Titta också på hinder i form av attityder, normer och strukturer.