Arbetsgivarens ansvar

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier och underlätta för anställda att kombinera arbete med föräldraskap.

Här beskriver vi vad du ska göra för att uppfylla diskrimineringslagens krav. Vill du istället veta mer om hur du kan genomföra arbetet ? Använd vår guide och sätt igång arbetet idag  - se till att ingen diskrimineras på din arbetsplats!

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Det här ska du göra

Enligt lagen ska du som är arbetsgivare

Alla diskrimineringsgrunderna ska inkluderas

Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad innebär kraven?

 

Syftet med aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

Känner du igen dig?

Ibland är det svårt att veta vad som pågår på jobbet och vad som kan leda till att någon diskrimineras. Hur ser det ut på din arbetsplats? Se vår film "Under ytan på jobbet."

Du kan också se filmen "Under ytan på jobbet" på vår Youtube-kanal