Arbetsgivarens aktiva åtgärder

Här har vi samlat information om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder som riktar sig till dig som är arbetsgivare. Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Känner du till dina skyldigheter enligt lagen? Använd vår guide och sätt igång arbetet idag  - se till att ingen diskrimineras på din arbetsplats!

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Känner du igen dig?

Ibland är det svårt att veta vad som pågår på jobbet och vad som kan leda till att någon diskrimineras. Hur ser det ut på din arbetsplats? Se vår film "Under ytan på jobbet."

Du kan också se filmen "Under ytan på jobbet" på vår Youtube-kanal

 

Det här ska du göra

Enligt lagen ska du som är arbetsgivare

  • främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner
  • ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i verksamheten
  • göra årliga lönekartläggningar (om du har minst 10 anställda ska du också dokumentera arbetet med lönekartläggningen)
  • samverka med arbetstagarna i alla steg
  • dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder – om du har 25 anställda eller fler

Alla diskrimineringsgrunderna ska inkluderas

Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

 

Syftet med aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.