Gör en anmälan

Här hittar du våra anmälningsblanketter. Blanketterna är på svenska men du kan fylla i dem på vilket språk du vill. Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du även göra en anmälan per brev, e-post, telefon eller på annat sätt.

Använd rätt blankett

Anmälningsblanketterna finns i pdf- och wordformat och är sorterade under följande områden

  • arbetsgivare
  • utbildningsanordnare
  • verksamheter inom andra samhällsområden.

Instruktioner för att kunna fylla i blanketterna hittar du längst ner på denna sida.

Om du inte kan använda våra blanketter kan du skriva ett brev. Om du av någon anledning har svårt att skriva ett brev eller fylla i våra anmälningsblanketter, kan du göra en anmälan per telefon eller på annat sätt. Om du vill göra en anmälan per telefon behöver du först ringa vår upplysningstjänst för att boka en tid.

Kontakta vår upplysningstjänst för mer information.

Alternativa format

Meddela oss i din anmälan om du vill att DO ska kommunicera eventuella handlingar och beslut i ärendet på ett visst sätt eller i ett visst format (till exempel som ett visst slags tillgängligt elektroniskt dokument eller i stor stil).

Blanketter

Arbetsgivare

Du kan anmäla en arbetsgivare för diskriminering, missgynnande i samband med föräldraledighet, brister i det förebyggande arbetet (så kallade aktiva åtgärder) samt repressalier.

Blankett för att anmäla en arbetsgivare (pdf)

Blankett för att anmäla en arbetsgivare (word)

Utbildningsanordnare

Du kan anmäla utbildningsanordnare för diskriminering eller brister i det förebyggande arbetet (så kallade aktiva åtgärder) samt repressalier. En utbildningsanordnare kan till exempel vara en kommun, en högskola eller en skola.

Blankett för att anmälan en förskola, skola, högskola eller annan utbildning (pdf)

Blankett för att anmälan en förskola, skola, högskola eller annan utbildning (word)

Verksamheter inom andra samhällsområden

Du kan anmäla andra verksamheter för diskriminering  eller repressalier (läs mer om vilka samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen).

Blankett för att anmäla verksamhet inom ett annat samhällsområde (pdf)

Blankett för att anmäla verksamhet inom ett annat samhällsområde (word)

Instruktioner för att fylla i blanketterna

Här beskriver vi hur du gör för att fylla i en blankett i datorn. Du kan naturligtvis även skriva ut blanketten,  fylla i den med penna och skicka per brev (postalt).

Pdf-blankett

För att kunna fylla i pdf-blanketten på din dator behöver du ha Adobe Reader version 8 (eller senare versioner). På mobil eller surfplatta kan du behöva installera appen Adobe Fill and Sign som finns där du brukar ladda ner dina appar.

Gör så här för att fylla i blanketten:

  1. Klicka på länken, så öppnas blanketten.
  2. Spara blanketten på din enhet  (kolla så att den öppnas i Adobe Reader alternativt Adobe fill and Sign).
  3. Fyll i den digitalt.
  4. Spara om den ifyllda blanketten och skicka den till DO via e-post, eller spara om, skriv ut den och skicka postalt (till adressen du ser på blanketten).

För att fylla i uppgifterna på datorn ska du använda tabb-tangenten för att förflytta dig mellan ifyllnadsfälten. Använd Shift + tabb för att backa. För att fylla i kryssrutor kan du använda mellanslag eller klicka med musen. 

Hämta Adobe Acrobat Reader från Adobe

Word-blanketter

Gör så här för att fylla i blanketten:

  1. Ladda ner en blankett på din dator.
  2. Öppna den i Word och fyll i den digitalt.
  3. Skicka blanketten till DO via e-post eller skriv ut den ifyllda blanketten och skicka postalt (till adressen som finns på blanketten).

För att fylla i wordblanketten på datorn kan du behöva registrera ett gratis Micorsoftkonto i de fall din dator saknar Word. Om du vill fylla i blanketten i din mobil eller surfplatta rekommenderar vi att du går igenom informationen strax ovan, under rubriken "Pdf-blanketter. 

Vad händer med min anmälan?

En anmälan till DO kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från vår sida. Ta gärna del av informationen på sidan Vad gör DO med anmälningar?