Anmälningsblanketter

Här hittar du anmälningsblanketter. Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt.

Blanketterna nedan är sorterade under områdena arbetsgivare, andra områden med koppling till arbetslivet, utbildningsanordnare och andra samhällsområden.

Anmälningsblanketterna finns både i pdf- och wordformat. Instruktioner för att kunna fylla i blanketterna hittar du längst ner på sidan.

Om du av någon anledning har svårt att skriva ett brev eller fylla i DO:s anmälningsblanketter, kan du göra en anmälan muntligen eller på annat sätt. Kontakta oss för mer information.

En anmälan till DO kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från vår sida. Om DO bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar DO dig som då får ta ställning till om du vill göra en ansökan om att bli företrädd av DO i domstol. Ta gärna del av information på sidan Vad gör DO med anmälningar?

Arbetsgivare

Diskriminering

Blankett i pdf-format

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats (word)

Brister i en arbetsgivares förebyggande och främjande arbete

Blankett i pdf-format

Anmälan om brister i det förebyggande och främjande arbetet på en arbetsplats (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om brister i det förebyggande och främjande arbetet på en arbetsplats (word)

Andra områden med koppling till arbetslivet

Diskriminering

Diskrimineringsförbudet gäller också inom en rad andra områden som är kopplade till arbetslivet, till exempel diskriminering av ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation, en a-kassa, en arbetsförmedling eller vid start av eget företag. 

Blankett i pdf-format

Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde (word)

Utbildning

Diskriminering

Anmälan om diskriminering inom utbildningsområdet (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om diskriminering inom utbildningsområdet (word)

Brister i en utbildningsanordnares förebyggande och främjande arbete

Blankett i pdf-format

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet (word) 

Andra samhällsområden

Diskriminering

Anmälan om diskriminering inom ett annat samhällsområde (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om diskriminering inom ett annat samhällsområde (word)

Alternativa format

Meddela oss i din anmälan om du vill att DO ska kommunicera eventuella handlingar och beslut i ärendet på ett visst sätt eller i ett visst format (till exempel som ett visst slags tillgängligt elektroniskt dokument eller i stor stil). 

Instruktioner för att fylla i blanketterna

Pdf-blanketter

  1. Ladda ner en blankett på din dator.
  2. Öppna blanketten i Adobe Acrobat och fyll i den digitalt. 
  3. Skicka blanketten till DO via e-post eller skriv ut den ifyllda blanketten och skicka med brev.

För att fylla i uppgifterna digitalt ska du använda tab-tangenten för att förflytta dig mellan ifyllnadsfälten. Använd Shift+tab för att backa. För att fylla i kryssrutor kan du använda mellanslag eller klicka med musen.

Adobe Reader version 8 (eller senare versioner) krävs för att kunna fylla i blanketterna i pdf-format. Detta gäller även för andra enheter som mobil och läsplatta.

Hämta Adobe Acrobat Reader från Adobe

Word-blanketter

  1. Ladda ner en blankett på din dator.
  2. Skriv ut blanketten.
  3. Fyll i uppgifterna med penna.
  4. Skicka blanketten till DO med brev.

För blanketter i word-format behöver du ett Word-program. Om du inte har Microsoft Word kan du kostnadsfritt hämta Microsoft Word Viewer.

Hämta Microsoft Word Viewer 2003 från Microsoft