Anmälningsblanketter

Här hittar du anmälningsblanketter. Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt.

Blanketterna nedan är sorterade under områdena arbetsgivare, andra områden med koppling till arbetslivet, utbildningsanordnare och andra samhällsområden.

Anmälningsblanketterna finns både i pdf- och wordformat. Instruktioner för att kunna fylla i blanketterna hittar du längst ner på sidan.

Om du av någon anledning har svårt att skriva ett brev eller fylla i DO:s anmälningsblanketter, kan du göra en anmälan muntligen eller på annat sätt. Kontakta oss för mer information.

En anmälan till DO kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från vår sida. Om DO bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar DO dig som då får ta ställning till om du vill göra en ansökan om att bli företrädd av DO i domstol. Ta gärna del av information på sidan Vad gör DO med anmälningar?

Arbetsgivare

Diskriminering

Diskrimineringsförbudet gäller för arbetsgivare. Använd den här blanketten för att göra en anmälan om du anser att en arbetsgivare

  • utsatt dig själv eller någon annan för diskriminering eller repressalier
  • utsatt dig för missgynnande i samband med föräldraledighet
  • inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier
  • använder sig av ett arbetssätt eller en metod, eller tillämpar en praxis, som riskerar att leda till diskriminering.

Blankett i pdf-format

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats (word)

Brister i en arbetsgivares förebyggande och främjande arbete

Arbetsgivare ska bedriva ett bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivare har även ett ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Som exempel innebär detta att arbetsgivare är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan, göra lönekartläggning samt ta fram en handlingsplan för jämställda löner.

Använd den här blanketten för att göra en anmälan om du anser att en arbetsgivare brister i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter eller inte uppfyller sin skyldighet att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

Blankett i pdf-format

Anmälan om brister i det förebyggande och främjande arbetet på en arbetsplats (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om brister i det förebyggande och främjande arbetet på en arbetsplats (word)

Andra områden med koppling till arbetslivet

Diskriminering

Diskrimineringsförbudet gäller också inom en rad andra områden som är kopplade till arbetslivet, till exempel diskriminering av ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation, en a-kassa, en arbetsförmedling eller vid start av eget företag. Använd den här blanketten för att göra en anmälan om du anser att en sådan aktör:

  • utsatt dig själv eller någon annan för diskriminering eller repressalier
  • använder sig av ett arbetssätt eller en metod, eller tillämpar en praxis, som riskerar att leda till diskriminering.

Blankett i pdf-format

Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde (word)

Utbildning

Diskriminering

Diskrimineringsförbudet gäller för utbildningsanordnare. Använd den här blanketten för att göra en anmälan om du anser att en utbildningsanordnare

  • utsatt dig själv eller någon annan för diskriminering eller repressalier
  • inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier
  • använder sig av ett arbetssätt eller en metod, eller tillämpar en praxis, som riskerar att leda till diskriminering.

Blankett i pdf-format

Anmälan om diskriminering inom utbildningsområdet (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om diskriminering inom utbildningsområdet (word)

Brister i en utbildningsanordnares förebyggande och främjande arbete

Utbildningsanordnare ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn, elever och studenter, så kallade aktiva åtgärder. Utbildningsanordnare har även ett ansvar att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Som exempel innebär detta att utbildningsanordnare är skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan varje år. Exempel på utbildningsanordnare är universitet, högskolor, skolor, förskolor samt vissa vuxenutbildningar.

Använd den här blanketten för att göra en anmälan om du anser att en utbildningsanordnare brister i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter eller inte uppfyller sin skyldighet att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

Blankett i pdf-format

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i det förebyggande och främjande arbetet (word) 

Andra samhällsområden

Diskriminering

Utöver arbetslivet och utbildningsområdet finns förbud mot diskriminering inom en rad andra samhällsområden, till exempel socialtjänst, socialförsäkringssystemet, bemötande från myndighet, hälso- och sjukvård, bostadsmarknaden, butik och restaurang. Använd den här blanketten för att göra en anmälan om du anser att en aktör inom ett annat samhällsområde utsatt dig själv eller någon annan för diskriminering eller repressalier använder sig av ett arbetssätt eller en metod, eller tillämpar en praxis, som riskerar att leda till diskriminering.

Blankett i pdf-format

Anmälan om diskriminering inom ett annat samhällsområde (pdf)

Blankett i word-format

Anmälan om diskriminering inom ett annat samhällsområde (word)

Alternativa format

Meddela oss i din anmälan om du vill att DO ska kommunicera eventuella handlingar och beslut i ärendet på ett visst sätt eller i ett visst format (till exempel som ett visst slags tillgängligt elektroniskt dokument eller i stor stil). 

Instruktioner för att fylla i blanketterna

För blanketter i pdf-format behöver du Adobe Acrobat Reader som du kan hämta kostnadsfritt från Adobe. Acrobat Reader används för att läsa, fylla i uppgifter, skriva ut samt spara pdf-dokumentet.

Adobe Reader version 8 (eller senare versioner) krävs för att kunna fylla i blanketterna i pdf-format. Detta gäller även för andra enheter som mobil och läsplatta.

Hämta Adobe Acrobat Reader från Adobe

För att fylla i uppgifter i blanketten i pdf-format på skärmen ska du använda tab-tangenten för att förflytta dig mellan ifyllnadsfälten. Använd Shift+tab för att backa. För att fylla i kryssrutor kan du använda mellanslag eller klicka med musen.

För blanketter i word-format behöver du ett Word-program. Om du inte har Microsoft Word kan du kostnadsfritt hämta Microsoft Word Viewer från Microsoft. Med Word kan du öppna och skriva ut blanketterna. Lägg märke till att du inte kan fylla i blanketten i word-format på skärmen med Word Viewer (som med blanketten i pdf-format).

Hämta Microsoft Word Viewer 2003 från Microsoft

För att göra en anmälan laddar du ner en blankett på din dator. Om du har laddat ner en blankett i pdf-format kan du därefter öppna den från din dator och fylla i den digitalt. Skicka sedan blanketten digitalt till DO via e-post, eller skriv ut den ifyllda blanketten och skicka den med brev.

Om du har laddat ner en blankett i word-format skriver du ut blanketten och fyller i uppgifterna med penna. Skicka därefter den ifyllda blanketten med brev till DO.