Att anmäla

Rondell som visar olika vägval vid en anmälan, illustration

Har du själv eller någon annan missgynnats eller kränkts på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? Då kan det handla om diskriminering. Här beskriver vi vad som går att anmäla, hur du gör en anmälan och vad anmälningar till DO kan leda till. Vi berättar också om vilka andra aktörer som tar emot anmälningar om diskriminering.

Förbudet mot diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika områden som till exempel arbetslivet, utbildning, varor, tjänster och bostäder. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Diskriminering enligt diskrimineringslagen 

Förbudet mot missgynnande av föräldralediga

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Skyddet omfattar även tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn (så kallad VAB).

Missgynnande i samband med föräldraledigheten

Hit kan du vända dig

Det finns flera andra aktörer utöver DO som du kan vända dig till när det gäller diskriminering eller missgynnande av föräldralediga. Den som har utsatts för diskriminering har möjlighet att själv väcka talan i domstol. Du har också möjlighet att vända dig till en antidiskrimineringsbyrå för att få råd och hjälp. Om du är medlem i facket kan du i första hand vända dig dit om det gäller arbetslivet.

Hit kan du vända dig 

Din fråga kanske handlar om något som inte omfattas av diskrimineringslagen?
På sidan Hit kan du vända dig hittar du tips om vart du kan vända dig med din fråga.

Detta går att anmäla till DO

Det går att anmäla till DO om man upplever att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad.  På samma sätt tar DO emot anmälningar om missgynnade i samband med föräldraledigheten. Det går även att anmäla om man anser att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare har brister i det förebyggande och främjande arbetet. Du kan även göra en anmälan om du uppfattar att en aktör använder sig av en metod eller ett arbetssätt som riskerar att leda till diskriminering.

Detta går att anmäla till DO 

Vad gör DO med anmälningar?

De anmälningar som kommer till DO spelar en viktig roll i arbetet för lika rättigheter och möjligheter och kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från vår sida. Anmälningar ger oss kunskap och hjälper oss att synliggöra diskriminering. En anmälan kan även leda till att DO genomför en tillsynsinsats gentemot den anmälde. DO driver också en mindre andel anmälningar per år till domstol.

Vad gör DO med anmälningar? 

Gör en anmälan

Här beskriver vi hur du gör en anmälan till DO och vad som är viktigt att tänka på vid en anmälan. Innan du gör en anmälan rekommenderar vi att du först går igenom informationen under Detta går att anmäla till DO och Vad kan DO göra med anmälningar.

Gör en anmälan