Arbetslivet

Lyssna Teckenspråk
Bild på två lagerarbetare som håller om varandra och skrattar

Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter.

Även om diskrimineringslagens krav inte omfattar de övriga skyddade diskrimineringsgrunderna (könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) är det naturligtvis möjligt – till och med lämpligt – att använda metoderna och synsättet som beskrivs här för kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning för att förebygga och förhindra alla former av diskriminering på arbetsplatsen.

Publiceringsdatum: 2011-05-20

Frågor och svar

FAQ om aktiva åtgärder

Stöd och handledningar

DO erbjuder olika slags material som stöd i arbetsgivares och fackens förebyggande arbete.

Verktyg, metoder och checklistor

Under Material kan du hitta mer stöd i det förebyggande arbetet. Välj Typ: Handledningar och verktyg